Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Άρχισαν οι επισκέψεις...

Μετά τις διαβεβαιώσεις από το νομάρχη Σ. Φωτι-ΑΔΗ πως δεν θα γίνει καμία ενέργεια μέχρι της 2 Δεκεμβρίου που είναι και η εισήγηση του Δικαστηρίου Επικρατείας σήμερα 03-09-2009 στη περιοχή Ερείπια Νεραΐδας ανέβηκαν οι τοπογράφοι της εργολαβικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο (ΤΑΙΡΗΣ ΑΕΒΕ) για να τοποθετήσει πάσσαλους. Οι κάτοικοι του Παλαιοκαστρου έφτασαν πολύ γρήγορα στο μέρος εμποδίζοντας τις ενέργειες των τοπογράφων. Η αστυνομία δεν άργησε να έρθει όπως και τα μέσα ενημέρωσης.


1 σχόλιο: