Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Γιατι δεν το θελουμε

Η πλειονότητα της νεολαίας Μελενικιτσίου και Παλαιοκάστρου υποστηριζόμενη από τους κατοίκους και των 2 χωριών, έχει προβεί σε σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων. Αιτία , το φλέγον ζήτημα του ΧΥΤΑ (χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων) ή [ ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, όπως αναφέρεται παραπλανητικά από τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης]. Η αντίδρασή μας στην επιλογή της τοποθεσίας «Ερείπια νεράιδας» Παλαιοκαστρου ως χώρου δημιουργίας ΧΥΤΑ δεν πηγάζει από εγωιστικά κίνητρα αλλά προκύπτει από βάσιμα επιχειρήματα που θα παραθέσουμε ακολούθως:

Συμφωνά με το πόρισμα αξιολόγησης και γνωμοδότησης καταλληλότητας, του καθηγητή υδρογεωλογίας και τεχνικής γεωλογίας, του τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., Γεωργίου Δημόπουλου, το μέρος κρίνεται ακατάλληλο για τους εξής λόγους:

  • Ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα (πηγαίες αναβλύσεις μικρού βάθους και υψηλής στάθμης, αγωγός ύδρευσης).
  • Ύπαρξη ισχυρών ρηγμάτων.
  • Ύπαρξη ισχυρών βορειανατολικών - νοτιοδυτικών ανεμών που θα μεταφέρουν αέριους ρύπους και οσμές στους παρακείμενους οικισμούς.
  • Οι επιστημονικές μελέτες (γεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές) για να παρέχουν αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και όχι μικρότερο του ενός που κατατέθηκε η συγκεκριμένη μελέτη.
  • Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν στηρίζονται σε αποτελέσματα επιστημονικών μετρήσεων αλλά σε προσωπικές εκτιμήσεις.

Αξιοσημείωτη αναφορά αποτελούν και τα εξής:

  • Ύπαρξη αποθήκης πυρομαχικών και χαρακτηρισμός της περιοχής ως επικίνδυνης από την 10η ταξιαρχία Σερρών λόγω γυμνασίων που εκτελούνται με πραγματικά πυρά 6 φορές το χρόνο.
  • Οπτική επαφή της επιλεχθείσας περιοχής, από το χωριό Μελενικίτσι.
  • Ύπαρξη κτηνοτροφικής μονάδας εντός της οριοθετημένης περιοχής του ΧΥΤΑ.

Μέσω του κειμένου αυτού, κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι λυπόμαστε πραγματικά για την ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλεστε. Δυστυχώς όμως είμαστε πολίτες ενός κράτους που μας εξωθεί σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Ενός κράτους του οποίου οι νομαρχιακοί φορείς υποτιμούν την νοημοσύνη μας, υπογράφουν διάτρητες μελέτες και επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλον. Το ίδιο το σύνταγμα αυτού του κράτους άλλωστε προβλέπει την αντίσταση με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη Βία.

« Άρθρο 120 παρ. 4: Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την Βία ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου